Välkomna till Akis Care AB

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg:


"Äldre skall leva ett värdigt liv och känna välbefinnande"Äldreomsorgen ska präglas av: 


Självbestämmande, individualisering och valfrihet.

Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna

välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.