Vi erbjuder

Hemtjänst


Akis Care erbjuder hemtjänst för både yngre och äldre. Vi arbetar med målsättningen att brukarnas individuella önskemål och behov ska tillgodoses så långt som möjligt. Våra kunder ska alltid känna sig delaktiga, trygga och säkra under uppdraget. Vi finns nära dig, är lyhörda och flexibla för dina behov och önskemål. Vi eftersträvar kontinuitet och hjälper dig att göra din vardag trivsam och trygg. Hos oss får du därför en kontaktperson som är den som i första hand besöker dig i hemmet.

Ledsagarservice


Vi erbjuder ledsagning, vilket ska underlätta för personer med äldre och personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället. Vår ledsagarservice hjälper dig att vara aktiv på dina egna villkor, när det passar dig. Insatsen anpassas individuellt och kan t ex bestå av ledsagning till inköp av kläder, idrottshall, fotbollsmatch, teater eller till att träffa vänner. Ledsagarservice är en personlig service och ska anpassas efter dina behov. Syftet är att du ska få leva som alla andra i din ålder.

Tilläggstjänster


Vi levererar även tjänster inom lokalvården till hushåll och företag samt hushållsnära tjänster till ett fast timpris. De hushållsnära tjänsterna med Rut-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tilläggstjänster!

Hur byter jag utförare (länk till gbg stad- Val av utförare) Välj hemtjänstutförare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Du som har ett biståndsbeslut om hemtjänst har rätt att välja utförare av din hemtjänst.

Du har också rätt att byta utförare utan att ange något skäl.

Avlösarservice


Innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från en anhörig. Syftet är att anhöriga ska få avlastning eller kunna ges möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Målsättningen är att kundernas individuella önskemål och behov ska tillgodoses så långt som möjligt. Den enskilde ska alltid känna sig trygg och säker under uppdraget.