Välkommen till Akis Care AB

Om oss


Akis Care är ett familjeföretag som startades 2021 av Kjell Dennersten och Sahar Abbasi tillsammans med sin sambo samt några fler familjemedlemmar. Kjell hade under en längre tid känt sig mycket missnöjd med vården av hans mor som utfördes av den kommunala hemtjänsten i den stad där hon var bosatt.. Tillsammans med sin styvdotter, Sahar Abbasi som hade arbetat inom Hemtjänst tidigare, så bestämde de sig för att ta saken i egna händer och starta upp ett företag med kunniga och erfarna medarbetare som skulle leva upp till deras förväntningar. Företaget arbetar för att det ska vara möjligt för våra äldre och funktionsnedsatta att leva så som de vill. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen.

Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under en längre tid.


KONTAKTA OSS SÅ KAN VI BERÄTTA MER VAD VI KAN GÖRA JUST FÖR DIG!

             VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTI


Akis Care kommer att följa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i kommuner som utgår den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.

Våra mål: 

  • Att ge vård och omsorg med bästa tänkbara kvalitet.
  • Att Du ska känna dig trygg och kunna leva ett värdigt liv hemma så länge Du önskar.
  • Att med lyhördhet och flexibilitet uppfylla Dina önskemål utefter Dina individuella behov